RD waarde

Rd waarde

Wat is een rd waarde?

De rd waarde is een manier om de isolatie waarden van een materiaal te berekenen, aan de hand van de warmtegeleidingscoëfficiënt en de dikte van een materiaal.

De rd waarde, of R waarden, kan met de volgende formule worden berekend: R = d / λ

U deelt de dikte van het materiaal in meters door de materiaal specifieke warmtegeleidingscoëfficiënt, weergegeven met de griekse letter λ (lambda). Steenwol heeft bijvoorbeeld een lambdawaarde van ongeveer 0,034. Steenwol met een dikte van 25cm heeft dus een rd waarde van 0,74.

Verschil rd waarde en rc waarden?

Rd waarden gaan over de isolatiewaarde van een specifiek materiaal. rc waarden zijn isolatiewaarden voor een volledige constructie. De rc waarde is dan ook een stuk lastiger te berekenen. Nieuwbouw woning moeten volgens het bouwbesluit een voldoende hooge rc waarden hebben.

Alternatieve producten / diensten

Geen alternatieve producten of diensten gevonden.

Bedrijven die deze dienst of product leveren

Geen bedrijven gevonden die deze dienst of product leveren.