Kwaliteitseisen

Verplichtingen voor bouwbedrijven op platform andoxis.com

  1. Verstrekte bedrijfsgegevens dienen juist en actueel zijn.
  2. Op alle verstrekte bedrijfsgegevens, content en (media)bestanden rust geen intellectueel eigendom van derden.
  3. Het bedrijf is een bouw gerelateerde onderneming, en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
  4. Bouwbedrijven dienen zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder vallend maar niet beperkt tot alle geldende kwaliteitseisen voor bouwbedrijven en vakmannen.
  5. Bouwbedrijven zullen aangeleverde klantgegevens van de bezoekers van het platform andoxis.com alleen gebruiken voor noodzakelijke klantcommunicatie en het uitvoeren van de met de bezoeker afgesproken werkzaamheden.
  6. Bouwbedrijven dienen zich in te spannen om alle afgesproken werkzaamheden voor de bezoekers van het Platform naar eer en geweten uit te voeren, en zullen zich niet schuldig zal maken aan fraude of oplichting.